ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Πρόκειται για τον σχηματισμό ομάδων με μέλη γονείς που έχουν παιδιά στο ίδιο αναπτυξιακό στάδιο. Μέσα από επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών, οι ομάδες παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τυχόν άγνωστα για εκείνους ζητήματα, να αξιοποιήσουν από κοινού προσωπικά βιώματα, να διευρύνουν τον ορίζοντά τους και να εμβαθύνουν σε θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Η μέθοδος παίρνει ως δεδομένο και στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν «ιδανικοί» ή «τέλειοι» γονείς.Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες απομυθοποιούν πληθώρα καταστάσεων και έτσι δεν αποφεύγουν και έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα τους. Η προσέγγιση είναι ανθρωποκεντρική και δίνει έμφαση στην κατανόηση και στη βελτίωση του ατόμου ως μονάδα. Εξερευνώντας λοιπόν κανείς τον εαυτό του είναι σε θέση να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους, συνεισφέροντας λειτουργικά στο οικογενειακό περιβάλλον και προσφέροντας ένα θετικό πρότυπο στα παιδιά και τους εφήβους.

 

Η διεξαγωγή των συνεδριών βασίζεται σε βιωματικές μεθόδους και η ανάπτυξη των θεμάτων είναι διαδραστική, πράγμα που δεν περιορίζει τους συμμετέχοντες σε μονοσήμαντη, παθητική θέση ακροατή. Με αυτό τον τρόπο, οι συναντήσεις αποκτούν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα μέλη αναπτύσσουν γρήγορα ενσυναίσθηση, κατανοούν ευκολότερα τη θέση των άλλων και ορίζουν αποδοτικότερα τον δικό τους ρόλο εντός του προσωπικού τους οικογενειακού οικοσυστήματος.