ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιφορτίζει με άγχος, βαριές υποχρεώσεις και πολύωρη εργασία, ενώ συχνά επιβάλει προσωπική απομόνωση και μακρά απουσία από το σπίτι. Κάθε άτομο καλείται να αναλάβει και να καλύψει πολλές, διαφορετικές και ενίοτε αντιδιαμετρικές θέσεις. Ο πάντα κρίσιμος και απαιτητικός ρόλος του γονέα γίνεται έτσι δυσκολότερος, πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη υποστήριξης όσον αφορά τον τρόπο που οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

 

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα, τα μέλη του οποίου συμβιώνουν και μεταξύ τους επικοινωνούν έχοντας ρόλους διακριτούς, ενωμένοι πάντα με δεσμούς αγάπης. Συχνά οι γονείς βρίσκονται να έχουν αναπάντητα ερωτήματα σε σχέση με τα παιδιά τους, ενώ άλλες φορές βρίσκονται οι ίδιοι αντιμέτωποι με δυσεπίλυτα οικογενειακά ζητήματα. Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης, να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τη δική τους προσωπική στάση απέναντι στο παιδί, αναζητώντας πάντα δημιουργικούς και εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Απώτερος σκοπός της συμβουλευτικής γονέων είναι η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου μέσω της ενδυνάμωσης του ενήλικα-γονιού, έτσι ώστε έμμεσα να βοηθηθεί το παιδί, να ωριμάσει συναισθηματικά και να εξελιχθεί σε έναν αυτόνομο και υγιή ενήλικα με τη σειρά του.

 

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, με παιδιά σε όλο το φάσμα της νηπιακής, της παιδικής ή της εφηβικής ζωής. Τα θέματα που γενικά απασχολούν και που μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για συνεργασία με τον ψυχολόγο ενδέχεται να έχουν ως πρώτη αναφορά είτε το παιδί είτε τον ίδιο τον γονέα, στον ίδιο βαθμό, εξίσου. Μερικά από αυτά είναι:

 • Το διαζύγιο και τυχόν μεταβολές στην οικογενειακή συνθήκη και κατάσταση
 • Συγκρούσεις και αρνητικές συμπεριφορές στο σπίτι
 • Πένθος και ζητήματα απώλειας
 • Δυσκολίες σχολικής ή κοινωνικής προσαρμογής
 • Μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
 • Συναισθηματικά ζητήματα
 • Προβλήματα υγείας, αναπηρίας κ.α.

 

Στόχοι της συμβουλευτικής γονέων είναι:

 • Η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, αναγνωρίζοντας τη δυναμική που κρύβεται εντός της σχέσης με το παιδί
 • Η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις αναπτυξιακές, βιολογικές, γνωστικές και ψυχοκοινωνικές αλλαγές των παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης τους
 • Η απόκτηση ικανοτήτων βελτίωσης της επικοινωνίας εντός της οικογένειας
 • Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων ή προβληματικών συμπεριφορών των παιδιών
 • Η ενθάρρυνση για επικοινωνία και συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον