ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

Στα πλαίσιά της θεραπείας ζεύγους προσφέρεται η ευκαιρία στους δύο συντρόφους να διερευνήσουν τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται στο χρόνο, και να αποκτήσουν πλησιέστερη οπτική στον τρόπο που βιώνουν την κοινή τους πραγματικότητα.

Αρχικά δίνονται πληροφορίες για το πλαίσιο της σχέσης, την ιστορία, την πορεία, τις συνθήκες που οδήγησαν σε ρήξη, τους περιφερειακούς παράγοντες που ενισχύουν τις υπάρχουσες συγκρούσεις, τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός ξεχωριστά από τους συμμετέχοντες.

Κατόπιν, μέσω ενός φάσματος τεχνικών, όπως την εκπαίδευση σε τεχνικές επικοινωνίας (π.χ. ενεργητική ακρόαση), και στην πιο αποτελεσματική έκφραση των καταπιεσμένων σκέψεων και συναισθημάτων των συντρόφων  κατευθυνόμαστε στην πηγή του προβλήματος και εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένα θέματα που το ζευγάρι επιθυμεί να διαπραγματευτεί, να επιφέρει αλλαγές ή να πάρει αποφάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μετά τη λήξη της θεραπευτικής συνθήκης, οι σύντροφοι μπορεί να επιλέξουν να συνεχίσουν την κοινή ζωή τους ή ενδέχεται να συνειδητοποιήσουν πως θα ήταν καλύτερα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Η τελική επιλογή τους εξαρτάται από τους λόγους που εξ’ αρχής τους οδήγησαν στο γραφείο του θεραπευτή και είναι πάντα επιθυμητή, αφού είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας και συνειδητής απόφασης και των δυο μερών της σχέσης.

Πιο συγκεκριμένα, η θεραπεία ζεύγους μπορεί να βοηθήσει:

  • να (ξανα-)ακούσει ο ένας σύντροφος τον άλλο
  • να καταλάβει καλύτερα ο ένας σύντροφος την συμπεριφορά του άλλου
  • να συνειδητοποιήσει και να εκφράσει ο καθένας τι επιθυμεί από και για τη σχέση
  • να (ξανα-)αναγνωρίσει τι επιθυμεί ο σύντροφος του από και για τη σχέση
  • να εκφράσει την απογοήτευση, τους φόβους, το θυμό, τα παράπονα του με τρόπο που να ακουστούν
  • να συνειδητοποιήσει τυχόν άκαιρες ή ανέφικτες προσδοκίες από τον σύντροφο του και τη σχέση
  • να εξαλειφθούν παρεξηγήσεις και προκαταλήψεις του ενός συντρόφου για τον άλλο

Οι θεραπείες ζευγαριού συνήθως γίνονται 1 φορά την εβδομάδα κατόπιν ραντεβού και διαρκούν περίπου 1 ώρα.