ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το δίκτυο κοινωνικών σχέσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων ενός ατόμου και είναι κομβικής σημασίας για την εκπλήρωση των βασικών αιτημάτων που το απασχολούν. Τόσο σε επαγγελματικό όσο σαφώς και σε προσωπικό επίπεδο, η επίδραση αυτή είναι κρίσιμη και κυμαίνεται από ιδιαίτερα επωφελής έως—στον αντίποδα—ακόμη και καταστροφική. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρά ο άνθρωπος μέσα στα διάφορα κοινωνικά σχήματα και πλαίσια μπορεί—από τη μία—είτε να καλλιεργήσει, να δημιουργήσει ή να προκαλέσει εξελίξεις, είτε—από την άλλη—να αναχαιτίσει δυναμικές και να στερήσει από πολύτιμη κάλυψη, στήριξη ή βοήθεια σε ευαίσθητους τομείς.Η ανάπτυξη και η διατήρηση των κοινωνικών σχέσεών είναι ένας τομέας που απαιτεί προσοχή, που επιστρατεύει δεξιότητες και που δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη. Η κοινωνική επαφή επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας µέσα από πολλά και διάφορα κανάλια, άμεσα και έμμεσα, ενώ προκαλεί ψυχολογικές διεργασίες που δεν είναι πάντα εμφανείς.

 

Ως ένα βαθμό λόγω του έντονου ρυθμού ζωής και της έλλειψης προσωπικού χρόνου, εξίσου βέβαια λόγω του επικρατούντος προτύπου συμπεριφοράς, ιεράρχησης και προτεραιοτήτων, οι σύγχρονες σχέσεις πλήττονται από έλλειψη βασικής επικοινωνίας. Μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους και ανασφάλειας είναι η αδυναμία μας να εκφράσουμε ξεκάθαρα τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας στους άλλους. Πολλές φορές μάλιστα περιμένουμε από εκείνους να μαντέψουν τις σκέψεις μας, να διαβάσουν το μυαλό μας και να συμπεριφερθούν με τον τρόπο που προσδοκούμε, χωρίς όμως εμείς απ’ το μέρος μας να έχουμε μεταδώσει κάτι τέτοιο, ίσως ακόμη και δίχως να το έχουμε υπονοήσει καν.

 

Θα ήταν αδύνατο να απαριθμήσει κανείς το σύνολο των αιτιών που θεωρητικά τουλάχιστον οδηγούν σε προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις.Ο ρόλος της οικογένειας πάντως είναι κομβικός και αντανακλά στον τρόπο που τα μέλη διαχειρίζονται την κοινωνική τους εκφορά, το καθένα από πλευράς του. Τα παιδιά μπορεί είτε να κληρονομήσουν είτε να αντιδράσουν, ακόμη και να απορρίψουντα πρότυπα των γονέων, μπορεί να ενθαρρυνθούν ή αντίθετα να ματαιωθούν, να αισθανθούν ασφάλεια σε ένα περιβάλλον αποδοχής ή στον αντίποδα να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις. Αντίστοιχα οι γονείς, πέραν από το βάρος του γονεϊκού ρόλου, δεν παύει να είναι δύο ενήλικες εντός μιας δυναμικής και πολύπλοκης σχέσης, με αναφορές στους ίδιους, τον έναν απέναντι στον άλλον, ως ζευγάρι στους δύο μαζί αλλά και στον κάθε ένα ξεχωριστά.

 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις που συνάπτει το άτομο στην ενήλική του ζωή, είτε οδηγήσουν στη δημιουργία οικογένειας είτε όχι, αποτελούν σε κάθε περίπτωση έναν ακόμη δυναμικό παράγοντα επιρροής. Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας σχηματίζουν ένα ψυχολογικό υπόβαθρο και ορίζουν ένα ευρύ αλλά ταυτόχρονα συγκεκριμένο φάσμα συμπεριφορών, ένα πλαίσιο εντός του οποίου το άτομο είναι πιθανό ότι πάγια θα κινείται. Τα ερεθίσματα και οι συγκυρίες, τα βιώματα και οι προκλήσεις, οι αλληλεπιδράσεις μας γενικά με το περιβάλλον και ειδικότερα με τους κοντινούς μας ανθρώπους, τους συγγενείς και ίσως πάνω απ’ όλα του ερωτικούς μας συντρόφους, επηρεάζουν τη ψυχολογική μας κατάσταση και ταυτόχρονα στον ίδιο βαθμό επηρεάζονται από αυτήν. Ένας άνθρωπος φερειπείν που έχει βιώσει απώλεια και που πενθεί ίσως δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί πόσο μάλλον να αφιερωθεί στη δουλειά του. Ισχύει όμως και το αντίστροφο—κάποιοι άνθρωποι πολύ αφοσιωμένοι στο επάγγελμά τους ίσως να προσπεράσουν μία απώλεια καθώς δυσκολεύονται να δώσουν στον εαυτό τους τον αναγκαίο “χώρο”—και χρόνο—έτσι ώστε να την αντιμετωπίσουν ουσιαστικά.Η παραπάνω συνθήκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις σε ό,τι αφορά την ερωτική μας ζωή, την επιλογή συντρόφου και τις συνήθειες που γενικότερα υιοθετούμε σε κάθε φάση. Αν κανείς αναλογιστεί στο σημείο αυτό και έναν επιπλέον κρίσιμο παράγοντα, τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές μας προτιμήσεις, πώς εκείνες καλλιεργούνται και πως διαμορφώνονται αλλά και πόσο καθοριστικές είναι σε όλες τις υπόλοιπες εκφάνσεις του βίου, γίνεται φανερή και αποκαλύπτεται η τεράστια σημασία των κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων στη ζωή μας.

 

Με τη βοήθεια ενός ειδικού και σε συνδυασμό με προσωπική προσπάθεια μπορούμε να αναπτύξουμε δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους, να αναπτύξουμε τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών, να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά αλλά και τα αιτήματά μας, να καταφέρουμε διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και γενικότερα να καλλιεργήσουμε τις προϋποθέσεις για υγιέστερη ανάπτυξη κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων.