ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η  ψυχοθεραπεία είναι διαδικασία κατά την οποία το άτομο, μέσα από τη δημιουργία μιας σταθερής, προστατευμένης σχέσης εμπιστοσύνης και αποδοχής με τον θεραπευτή του, ενθαρρύνεται να ενδοσκοπήσει σε θέματα που τον απασχολούν και που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή του. Η διερεύνηση, η έκφραση, η ανάλυση και η νοηματοδότηση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των κινήτρων, των αναμνήσεων και των ονείρων του θεραπευόμενου έχουν σαν στόχο να κατανοήσει εκείνος καλύτερα τον εαυτό του, τη συμπεριφορά του, τις σχέσεις του αλλά και την καθημερινή του πραγματικότητα.

 

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία οδηγεί σε ομαλές και αβίαστες αλλαγές, τις οποίες κατακτά το άτομο σταδιακά ως φυσικό επακόλουθο. Αποτελέσματα στη διάθεση ενδέχεται να υπάρξουν από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες, ωστόσο συχνά απαιτούνται μήνες ή ίσως χρόνια, κάτι που επιστρατεύει υπομονή και επιμονή εκ μέρους του ψυχολόγου αλλά και του θεραπευόμενου. Η συνολική διάρκεια μιας θεραπείας προσδιορίζεται σε συνεργασία των δύο βάσει των εξατομικευμένων αναγκών που ισχύουν κατά περίπτωση. Η θεραπευτική σχέση είναι αυστηρά δομημένη και χαρακτηρίζεται από απόλυτη εμπιστοσύνη και εχεμύθεια. Κατ’ επέκταση, η τήρηση απορρήτου αποτελεί θεμελιώδη αρχή δεοντολογίας ενώ παράλληλα υφίσταται και ως νομική κατοχύρωση.

 

Η ψυχοθεραπεία, ανεξαρτήτως του αιτήματος βάσει του οποίου ξεκίνησε ή της μεθόδου που στη συνέχεια εφαρμόστηκε, αποτελεί μονοπάτι προς την αυτογνωσία και την  ψυχική ενδυνάμωση. Το άτομο οδηγείται στην ανακούφιση από τον ψυχικό πόνο και τα συμπτώματα όπως επίσης στην ανακάλυψη ενός πιο ικανοποιητικού, γεμάτου νόημα τρόπου ζωής.

 

Οι ατομικές θεραπείες γίνονται προγραμματισμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως μία ή δύο φορές την εβδομάδα, και διαρκούν 45 λεπτά.